visie

 

Leef En Beweeg Optimaal


De visie van Stichting leef en beweeg optimaal

2019-2022

We streven topsport, maatschappelijke verantwoordelijkheid en breedtesport na. Daarbij moet de topsport ten dienste staan van het maatschappelijke. Het moet de aantrekkingskracht en het aanzien hebben in de stad om een sterke identificatie met LEBO te voelen. Daarom streven we het hoogste niveau mogelijk na met zaalvoetbal. Dit willen we echter doen met de cultuur die LEBO ademt, hetgeen betekent dat onze wijk onze kweekvijver is. We verkiezen het opleiden en opvoeden van jeugdspelers boven van buitenaf aantrekken. Het afgeven van dit signaal naar buiten is belangrijker dan een paar punten verschil op de ranglijst aan het einde van het seizoen.
We verdienen ons brood in deze gemeenschap, dus we geven graag iets terug aan het stadsdeel en de bewoners daarvan. We willen graag dat de bewoners ons zien als maatschappelijke organisatie, die hulp biedt waar mogelijk, die ook een Eredivisie team heeft. Dit is ook de cultuur van het bedrijf LEBO Vastgoed.
De groei die we op topsport gebied hebben gemaakt, hebben we ook op maatschappelijk gebied gemaakt. We kunnen steeds een stapje hoger zetten, een stapje beter zijn en een stapje groter denken. Vandaar dat wij er zijn voor heel sportend Amsterdam.

Aanwezig zijn in heel (sportend) Amsterdam

De huidige rol die LEBO in de wijk Nieuw West heeft, willen we uitbreiden over Amsterdam in zijn geheel. De eerste stappen zijn hierin al gezet. Door het netwerk van Funtrax heeft LEBO in de afgelopen jaren al veel maatschappelijke sportactiviteiten in Amsterdam-Zuidoost gedaan en eenzelfde beweging met SK Coaching in Amsterdam Oost. In Amsterdam-Zuidoost is hier zelfs al een sportimpuls aanwezig voor de buurt/wijk-competitie. Voorbeelden als Vrienden van LEBO, Walking football en de Naschoolse Activiteit van het meidenvoetbal (Hattrick) zijn activiteiten die op dit moment over de breedte van het stadsdeel worden uitgevoerd, waar we deze graag over de breedte van de gehele stad willen trekken. Het doel is daarbij dat deze activiteiten op termijn zichzelf in stand kunnen houden qua kosten en voorziening. Daarmee wordt vanaf het begin van de activiteiten al rekening mee gehouden.
Wanneer iemand zijn of haar maatschappelijke betrokkenheid wil vergroten, in welke vorm dan ook, willen wij dat de naam LEBO het eerste is dat in ze opkomt. We willen er voor je zijn of je nu jong bent of oud, vrouw of man, beperkt of niet beperkt, arm of rijk, of supertalent of niet. Door onze huidige aanwezigheid in de wijken bieden we mensen de mogelijkheid om kansen voor zichzelf te creëren. Door onze nauwe samenwerkingen met meerdere maatschappelijk betrokken partijen zijn er veel mogelijkheden om je tot de LEBO-familie te verwelkomen.

Sommige doelgroepen hebben een bepaalde wens, maar beperken zichzelf door een gedachte.

‘Ik wil graag X, maar dat kan niet door Y.’
Wanneer de volgende gedachtes opkomen bij mensen, kunnen we er op dit moment voor ze zijn:
‘Ik ben jong en beperkt, maar toch wil ik sporten. LEBO is er voor me.’
‘Ik ben oud en eenzaam, maar toch wil ik nieuwe vrienden maken. LEBO is er voor me.’
‘Ik ben jong en een meisje, maar toch wil ik voetballen. LEBO is er voor me.’
We zoeken naar doelgroepen met bepaalde wensen, die gebrekkige mogelijkheden hebben. Deze wens zingt ergens op de achtergrond door hun hoofd en wij willen voor deze groep kansen benutten en deuren openen. Voor deze doelgroepen willen we nieuwe projecten initiëren, afgaande op de vraag. Als kinderen bijvoorbeeld met sportactiviteiten bezig zijn, krijgen ze de normen, waarden en disciplines aangeleerd die daarbij horen. Dit is een uitkomst voor onder andere kinderen uit lagere sociaal-economische klasse. Hierdoor komen ze in aanraking met een ander netwerk, met positieve rolmodellen, hetgeen ze kan tekenen als mens. Door dit steuntje in de rug, kunnen deze kinderen de net de goede kant op vallen van het pad waar ze voor kiezen om te bewandelen.

Zaalvoetbal in Amsterdam vergroten én verbeteren
We willen graag het gehele aanbod en niveau van het zaalvoetbal in Amsterdam verhogen. Naast dat wij dit doen omdat wij van het spel houden, heeft het een hoger maatschappelijk doel. Voor veel kinderen is voetbal een goede uitlaatklep op jonge leeftijd, alleen voor bepaalde kwetsbare doelgroepen is veldvoetbal geen uitkomst. Hoge contributiekosten, vervoer naar afgelegen verenigingen, en organisatorische rompslomp zorgen er in onze ervaring voor dat deze doelgroepen ervoor kiezen om niet te gaan veldvoetballen, of hun kinderen niet te laten veldvoetballen.
Het probleem is echter dat er op dit moment geen enkele mogelijkheid is om te zaalvoetballen voor kinderen onder de 14 jaar oud en op heel veel plekken zelfs helemaal niet voor de jeugd. Af en toe organiseert een maatschappelijke sportorganisatie, zoals Sciandri, Funtrax, of Sport Buurtwerk, iets in een zaal in de buurt, maar dit is incidenteel. Wij bieden nu de mogelijkheid om in de wijk in de gymzaal van de school van de kinderen te zaalvoetballen. Deze structuur zijn wij nu in de wijken Zuidoost en Nieuw West aan het aanleggen. Daarnaast is er een dependance van a.s.v. LEBO op IJburg en waren wij de eerste die een KNVB jeugd-competitie hebben opgezet. De eerste voorzichtige stappen zijn dus al in de goede richting gezet. We willen met deze zaken een sneeuwbal-effect veroorzaken, zodat bij de keuze voor een jeugdsport zaalvoetbal een grote rol gaat krijgen en een reële kandidaat is als te beoefenende sport.
Het eerste elftal van a.s.v. LEBO heeft hierbij een grote rol. Zij zorgt namelijk voor het enthousiasmeren van de buurt en de stad voor de sport. Deelnemers van activiteiten van LEBO bezoeken de thuiswedstrijden in de zaal bij het Calvijn College en op die manier groeit de vraag naar het zaalvoetbal in de verschillende lagen van de bevolking.
A.s.v. LEBO 1 is de aanjager van het grote plaatje, niet het doel. Wij vinden het belangrijker om spelers door het proces van ‘kind – speler – trainer – rolmodel’ te laten lopen, dan spelers van buitenaf aan te trekken die dit gedachtegoed teniet doen.

Een vereniging/stichting als goed lopend bedrijf
Stichting LEBO wil als een goed werkend bedrijf opereren waar breedtesport en de maatschappelijke activiteiten net zo serieus worden genomen als de Topsport. Om als een bedrijf te functioneren, worden er keuzes gemaakt binnen de vereniging over wat vrijwillig kan en waarvoor je professionals moet inzetten. De professionals zorgen ervoor dat de maatschappelijke- en breedtesport programma’s goed worden opgezet en uitgevoerd en dat ze uiteindelijk duurzaam kunnen worden. Echter het initiëren en het opzetten van deze programma’s kost veel energie en heeft hierbij ondersteuning nodig.

Programma’s opzetten
Stichting LEBO heeft de ambitie om Amsterdam-breed maatschappelijke programma’s uit te rollen, echter veel zijn nog in de opstartfase. Om door te pakken is een visie nodig maar ook daadkracht en middelen. De visie is aanwezig, partners in de omgeving zijn enthousiast, alleen ontbreken vaak de middelen om de programma’s op te zetten.

De programma’s die de nodige ondersteuning nu kunnen verdienen zijn:
1. Meiden/vrouwen voetbal
2. Vrienden van LEBO
3. Oldstars Walking Football
4. Uitbreiding boodschappenbus

Verbinden
LEBO kan de programma’s alleen maar opzetten in de diverse wijken door goed te luisteren naar wat de vraag en wensen zijn van de beoogde doelgroep. Daarnaast is samenwerken met de lokale partners van cruciaal belang om de programma’s goed van de grond te krijgen. De vraag ophalen, het verbinden en het uiteindelijk opzetten vergt veel tijd en moeite.

Laagdrempelig aanbod
LEBO ambieert dat de mensen uit de wijken waar ze het wat minder hebben zo laagdrempelig mogelijk kunnen sporten. Dat kan alleen als er financiële middelen zijn om deze kosten voor hen laag te houden. LEBO is dan ook altijd op zoek naar partners die financieel kunnen bijdragen maar ook door materialen te leveren of mensen met kennis ter ondersteuning. Met hulp van de gemeente, sponsoren, fondsen en eigen bijdrage van de deelnemers probeert LEBO het maatschappelijk aanbod te creëren.

Sport en Zorg
Vaak speelt er meer dan alleen ‘geen zin hebben in sport’ waardoor de jeugd niet deelneemt. Het spreekwoordelijke rugzakje zit bij veel kinderen en jongeren vol en de thuissituatie is vaak belabberd te noemen. Hierdoor zien wij jongeren onregelmatig sporten, een ongezonde leefstijl hebben of een afwijkend gedrag vertonen. Daarnaast zien wij dat ouders minimaal betrokken zijn omdat zij zelf ook moeite hebben hun broek hoog te houden. Om de jeugd structureel deel te laten nemen aan het sporten ziet LEBO dat het belangrijk is om aandacht te geven aan de problematieken die er zijn bij de kinderen. Vaak op individueel niveau en soms ook buiten de sportprogramma’s om. Om de verbindingen in de diverse wijken te leggen en deze structureel en duurzaam te maken heeft LEBO ook ondersteuning nodig. LEBO vind namelijk dat je pas lekker kan sporten als je ook lekker in je vel zit, en voor beide wil de vereniging zich hard maken. Deze extra aandacht voor de zorg kant rondom de programma’s is noodzakelijk maar hier zijn niet altijd de middelen voor. Vaak is sport als doel bij de sportprogramma’s het belangrijkst en kijkt men soms niet goed genoeg naar de uitvallers binnen het programma of waarom juist de kinderen die het nodig hebben niet deelnemen.

Sport, opleidingen en het bedrijfsleven
Stichting LEBO wil graag de horizon van deelnemers aan de programma’s verbreden. Dat kan op vele gebieden maar opleiding en werk zijn hierin wel belangrijk items. We merken dat veel deelnemers behoefte hebben aan horizon verbreding en hun toekomstperspectief inzichtelijk krijgen. Om dit mogelijk te maken investeert LEBO in het vergroten van het netwerk met de opleidingen en het bedrijfsleven. Om de bekendheid van LEBO te vergroten en verbindingen aan te gaan in de diverse wijken is het persoonlijk netwerken van belang maar ook de juiste informatie moet voorhanden zijn zoals: filmpjes, brochures, flyers en posters. Daarnaast moeten de website en sociale media actueel zijn. Ook hier zijn veel kosten mee gemoeid waarbij LEBO ondersteuning kan gebruiken.