ANBI

Onze ANBI gegevens:

Naam van de instelling:
Stichting Leef En Beweeg Optimaal
RSIN / Fiscaalnummer:
85153469
Post adres & Bezoek adres:
Jan Tooropstraat 50, 1062BN, Amsterdam

Doelstelling van de ANBI
Stichting LEBO zet zich in voor het welzijn voor jonge bewoners van sociaal-economisch achtergestelde buurten in de randstad. De Stichting is met name actief in Amsterdam Nieuw- West en wil helpen om de jeugd in dit stadsdeel te enthousiasmeren om te sporten.
De stichting richt zich op het verminderen van maatschappelijke problemen door middel van het bieden van georganiseerde sportactiviteiten en sportprojecten die inspireren en engageren. De stichting streeft naar intrinsieke motivatie, betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel onder jongeren en biedt activiteiten aan die de straatcultuur en het toekomstbeeld van de doelgroep positief beïnvloeden. De ambitie is zo veel mogelijk sportprojecten op te zetten, die de jeugd en dan vooral de kansarme jeugd en moeilijk bereikbare jongeren de kans geeft om middels sport een betere kans te krijgen in de samenleving. Centraal staat hierin het inzetten van rolmodellen van de straat.

Door middel van talentontwikkeling en het effect van rolmodellen wordt saamhorigheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel gestimuleerd waarbij van binnenuit verandering teweeg wordt gebracht in het leefklimaat van onze jongeren. Het motto luidt dan ook: “Talent Inspireert”.

Belangrijkste peilers waar de stichting zich in de periode 2013-2018 op richt zijn:
• Ownership
• Talentontwikkeling
• Peer inspiration
• Ouderbetrokkenheid

Hoofdlijnen beleidsplan
Voetbal als middel gebruiken om een gedragsverandering teweeg te brengen onder jongeren uit de achterstandswijken van Amsterdam. Wij zetten hiervoor onze rolmodellen in die enige status bezitten in de voetbalwereld. Onze jongens van het 1e elftal van ASV LEBO hebben ervaring in het Nederlands zaalvoetbal team of zijn panna koning.
Stichting LEBO probeert de begroting jaarlijks rond te krijgen via hoofdsponsor LEBO Vastgoed, andere sponsors en geld via subsidies en fondsen. Streven is om diverse projecten zelfbedruipend te maken. Zoals bijvoorbeeld de scholencompetities zijn na een aantal jaar. Het bestuur beheert het vermogen van de instelling. Dat vermogen bestaat vrijwel volledig uit via subsidie en sponsoring verkregen gelden. Deze gelden worden volledig besteed aan de activiteiten waarvoor subsidies verworven zijn. Het bestuur is volledig onbezoldigd.

De besteding van het vermogen gaat naar de verschillende projecten. Klik hier voor meer informatie via onze site.

Functie + namen van de bestuurders
Voorzitter: Ronald van Teeffelen
Penningmeester: Mohamed Akhriff
Secretaris: Cor Sluijter
Klik hier voor alle informatie over onze bestuurders.

Het beloningsbeleid
Het bestuur zet zich belangeloos in voor de stichting.

Jaarverslag*
Klik op de volgende link (JAARVERSLAG_2017 Stichting AORC-LEBO) (PDF) ) om het jaarverslag (2017) te downloaden van onze site

Financiele verantwoording*
Klik op de volgende link ( Stichting AORC-LEBO Jaarrekening 2017) (PDF) ) om het financieel jaarverslag (2017) te downloaden.

* jaar 2016